Kako spavaju životinje

Biljojedi spavaju manje nego zvijeri. Zvijeri, naime, za kratko vrijeme lova izgube silnu količinu energije ali obrok koji su osigurale dostatan je za ostatak dana, čak i nekoliko dana. Aktivnosti, osim hranjenja, variraju tijekom godine, no u prosjeku lav spava 14, a tigar 16 sati.


Najmanje spavaju žirafe – samo 2 sata na dan. Konj, magarac i slon spavaju po 3 sata.

Čimpanze spavaju između 9 i 10 sati.

Domaća mačka spava barem 12 sati.

Najviše spavaju neke vrste šišmiša, 20 sati na dan, i to naglavačke!!

Svi sisavci pokazuju neki oblik spavanja. Trajanje spavanja kao i odnos različitih stadija spavanja jako se razlikuju od vrste do vrste.

Neke su životinje u stanju gotovo ukinuti ili znatno smanjiti spavanje tijekom više tjedana u razdobljima brige za mlade ili za vrijeme velikih sezonskih migracija, a da to za njih nema posljedica.

Morski sisavci koji žive u vodi a samo izranjaju po zrak ''ne smiju'' zapravo zaspati jer moraju disati – priroda je kod nekih od njih problem riješila tako da njima naizmjenice ''spava'' lijeva pa desna hemisfera mozga, što je dokazano preciznim snimanjem moždane aktivnosti.

Tuljani, međutim, koji borave i na kopnu i u moru te znaju plutati na površini, spavaju i na kopnu i u tj. na vodi.

Wollbett.hr

Copyright © 2010  Spavanje.net - sva prava pridržana